Сигурност & Дискретност

Златен Гоблен спазва правилата за сигурност и дискретност при поръчка на продукти и да не разгласява получените лични данни от и за Клиента.


Златен гоблен ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява предоставената в този сайт лична информация, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Златен гоблен ООД не предоставя, обменя или продава тази информация на трети лица!