Връщане & Замяна

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА/ НА СТОКА

1. Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;

2.Да не е използвана;

3.Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от ЗЛАТЕН ГОБЛЕН ООД /фискален бон и/или фактура / ВАЖНО: При получаване на стоката, в цеха на ЗЛАТЕН ГОБЛЕН ООД се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна/, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, ЗЛАТЕН ГОБЛЕН ООД си запазва правото да направи обезценка на стоката в размер от 5 % до 50 %, за която се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.

4. Възстановяването на парични суми се извършва по начина, по който е заплатено от купувача, в срок от 14 дни от датата на връщане на стоката.